Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS CONTROL)

Η «κίνηση» της επιχείρησής σας είναι στο χέρι σας.

Σαν επαγγελματίας, γνωρίζετε ότι τα τμήματα μιας επιχείρησης διαφέρουν μεταξύ τους, και σε επίπεδο ευαίσθητων δεδομένων και σε επίπεδο σπουδαιότητας.

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα επίπεδα και την διαβάθμιση πρόσβασης που θέλετε να έχει το προσωπικό και οι επισκέπτες σας στους χώρους και στα τμήματα που εσείς επιθυμείτε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Παράλληλα σας επιτρέπει να έχετε πλήρη εικόνα, μέσω της λεπτομερούς καταγραφής των κινήσεων του προσωπικού σε ότι αφορά στον τόπο και το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν.