Συστήματα πυρασφάλειας

Για την πυροπροστασία της περιουσίας σας η Action Security of Pylos, επιλέγει εξελιγμένα συστήματα πυρασφάλειας, που ικανοποιούν τα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα και παρακολουθεί συνεχώς τους χώρους που επιθυμείτε μέσω του ιδιόκτητου Κέντρου Λήψεως Σημάτων, ενημερώνοντας άμεσα τους αρμόδιους και εσάς σε περίπτωση ανάγκης.

Για την πυροπροστασία η Action Security of Pylos:

  • Επιλέγει εξελιγμένα συστήματα πυρασφάλειας, που ικανοποιούν τα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα.
  • Παρακολουθεί συνεχώς τους χώρους που επιθυμείτε μέσω του ιδιόκτητου Κέντρου Λήψεως Σημάτων.
  • Ενημερώνει τους αρμόδιους σε περίπτωση ανάγκης.
  • Ειδοποιεί άμεσα εσάς ή τους εκπροσώπους σας.
  • Προσφέρει συνεχή τεχνική υποστήριξη των συστημάτων που έχετε επιλέξει.